Cum ne puteţi sprijini

Sponsorizare directă 

Clubul sportiv SHINGEN Cluj-Napoca este organizat ca persoană juridică fără scop patrimonial şi, conform legii şi statutului, poate primi sponsorizări în bani sau servicii. Sponsorii noştri beneficiază de o menţiune specială pe site-ul clubului. Datele noastre bancare sunt:

Nume: Asociaţia Clubul Sportiv SHINGEN Cluj-Napoca

Cod fiscal: 27972043

Cont: RO31 INGB 0000 9999 0462 7447, ING Bank Cluj-Napoca

2% din impozit

Potrivit dispozițiilor art. 57 alin. 4 din Legea 571/2003, orice persoană plătitoare de impozit din România poate direcționa max. 2% din impozitul său anual pe venit pentru sprijinirea unei organizații non-profit, aşa cum este clubul nostru.

Aici găsiţi formularul 230 . Vă rugăm să printaţi formularul şi să completaţi de mână datele dvs. de identificare (contribuabil) şi respectiv datele clubului – indicate mai sus (suma ramâne necompletată). Anul pentru care se calculează suma este 2015. Formularul semnat trebuie depus la Administraţia Financiara din localitatea dvs. de reşedinţă, direct sau prin poştă (cu confirmare de primire). Dacă puteţi face să ne parvina nouă, o depunem noi, prin oricare din cele două variante.

Va mulţumim şi apreciem cu sinceritate susţinerea Dvs!

___